Privacyreglement


Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (voor meer informatie: zie www.cbpweb.nl). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgegeld in een zogenaamd privacyreglement zoals hieronder weergegeven.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.