Groot onderhoud Orthofysix Catharijnesingel gereed

Na 6 weken is het groot onderhoud op locatie Catharijnesingel afgerond.