Arbeidsfysiotherapie


Een groot percentage van ziekteverzuim is het directe of indirecte gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat. Bij tijdige interventie is een verergering van de klachten – resulterend in meer ziekteverzuim – vaak te voorkomen. Daarnaast kunnen we sneller inspelen op het (zich ontwikkelende) ziektebeeld. Daarom heeft OrthoFysiX voor bedrijven en instellingen een pakket aan arbeidsgerichte diensten ontwikkeld.

  • Diagnostisch onderzoek: een fysiotherapeutisch en/of manueel therapeutisch onderzoek voor medewerkers in een vroeg stadium.
  • Adviesspreekuur op bedrijfslocatie: doel is om (vroeg) inzicht te krijgen in de aard en gevolgen van een klacht. In tijdseenheden van 15 minuten kunnen werknemers worden ingeroosterd. De frequentie van het adviesspreekuur is afhankelijk van de behoefte van de werkgever, bijvoorbeeld 1 x per maand.
  • Werkplekbeoordeling: analyse van omgevingsfactoren en handelingen die klachten of beperkingen kunnen veroorzaken of onderhouden.

Fysiotherapeut direct toegankelijk
Omdat de fysiotherapeut direct toegankelijk is, heeft u als werknemer (of werkgever) geen verwijzing van huisarts of specialist meer nodig. Zelf de werkgever kan dus nu bij (beginnende) klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat als “verwijzer” optreden.

Voorkomen van uitval door snelle interventie
Om de beste resultaten te kunnen boeken wordt de behandeling bij voorkeur gestart bij beginnende klachten. De werknemer wordt dan meteen preventief geholpen, nog vóór ziekte-uitval of melding bij de Arbo-dienst. Binnen twee werkdagen na aanmelding kunnen wij medewerkers met klachten op ons spreekuur zien voor een diagnostisch onderzoek. Doelstelling is dat werknemers aan het werk blijven of weer zo snel mogelijk kunnen werken.

Conclusies van het onderzoek kunnen per brief, fax of e-mail aan werknemer en werkgever kenbaar gemaakt worden. Ook wordt een voorstel gedaan voor een plan van aanpak. Deze rapportage volgt binnen drie werkdagen na het eerste consult.
De behandeling verloopt het meest succesvol als alle betrokkenen zich betrokken voelen. Uitgangspunt is een goed overleg met alle partijen: werknemer, werkgever, afdelingsmanager en/of bedrijfsarts c.q. Arbo-dienst. Als expertise van een medisch specialist geindiceerd is, beschikken wij over een uitgebreid netwerk.
Kosten
Het diagnostisch onderzoek en de behandelingen fysiotherapie en/of manuele therapie worden binnen individuele polisvoorwaarden door de zorverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. OrthoFysiX heeft contracten met alle zorgverzekeraars en kan daardoor de behandelingen meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Als een werknemer geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, vindt de facturering in overleg plaats aan de werknemer of aan het bedrijf. Dit volgens de op dat moment geldende tarieven van OrthoFysiX. De kosten van rapportage (met uitkomsten van het diagnostisch onderzoek en plan van aanpak) zijn voor rekening van de werkgever en bedragen €100,- per rapport.

Adviesspreekuur op locatie
Diensten als een adviesspreekuur op de bedrijfslocatie en werkplekbeoordelingen zijn voor rekening van de werkgever en kunnen op offertebasis worden aangeboden.