Arbeidsfysiotherapie


Een groot percentage van ziekteverzuim is het directe of indirecte gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat. Bij tijdige interventie is een verergering van de klachten – resulterend in meer ziekteverzuim – vaak te voorkomen. Daarnaast kunnen we sneller inspelen op het (zich ontwikkelende) ziektebeeld. Daarom heeft OrthoFysiX voor bedrijven en instellingen een pakket aan arbeidsgerichte diensten ontwikkeld.

  • Diagnostisch onderzoek: een fysiotherapeutisch en/of manueel therapeutisch onderzoek voor medewerkers in een vroeg stadium.
  • Adviesspreekuur op bedrijfslocatie: doel is om (vroeg) inzicht te krijgen in de aard en gevolgen van een klacht. In tijdseenheden van 15 minuten kunnen werknemers worden ingeroosterd. De frequentie van het adviesspreekuur is afhankelijk van de behoefte van de werkgever, bijvoorbeeld 1 x per maand.
  • Werkplekbeoordeling: analyse van omgevingsfactoren en handelingen die klachten of beperkingen kunnen veroorzaken of onderhouden.

Fysiotherapeut direct toegankelijk
Omdat de fysiotherapeut direct toegankelijk is, heeft u als werknemer (of werkgever) geen verwijzing van huisarts of specialist meer nodig. Zelf de werkgever kan dus nu bij (beginnende) klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat als “verwijzer” optreden.

Voorkomen van uitval door snelle interventie
Om de beste resultaten te kunnen boeken wordt de behandeling bij voorkeur gestart bij beginnende klachten. De werknemer wordt dan meteen preventief geholpen, nog vóór ziekte-uitval of melding bij de Arbo-dienst. Binnen twee werkdagen na aanmelding kunnen wij medewerkers met klachten op ons spreekuur zien voor een diagnostisch onderzoek. Doelstelling is dat werknemers aan het werk blijven of weer zo snel mogelijk kunnen werken.