Algemene fysiotherapie


De (snelle) fysiotherapeutische interventie wordt opgestart na het diagnostisch onderzoek tijdens de intake. U kunt bij ons terecht voor klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Samen met u werken wij intensief en actief aan de klachten, waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding voorop staat.

Bij de eerste afspraak stelt de fysiotherapeut aan de hand van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek een behandelplan op. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is actieve oefentherapie. Die is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht en belastbaarheid te vergroten. Naast behandeling en oefenen in de praktijk worden meestal ook oefeningen voor thuis meegeven. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van manuele therapie of massage.
Alle acties rondom de behandeling leggen wij vast in een geprotocolleerd, elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD is één van de kwaliteitseisen die door de overheid en de zorgverzekeraars verplicht worden gesteld. Het EPD helpt ons bij het gestructureerd werken aan het herstel en het behandeltraject wordt ondersteund door specifieke behandelprotocollen gebaseerd op landelijke richtlijnen. Wanneer u via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) bij ons komt, dus zonder tussenkomst van de huisarts, sturen wij een brief naar de huisarts met onze bevindingen (met uw toestemming). Wij kunnen tevens tussentijds rapporteren naar uw medisch specialist indien nodig. Aan het eind van de behandeling sturen wij ook weer een eindrapportage naar de huisarts of medisch specialist.

Direct een afspraak maken?

Een afspraak kunt u gemakkelijk en snel maken via de website: